Varsling

Si ifra!

Snarøya Sportsklubb skal være en trygg arena for alle medlemmer. Det er viktig at du sier ifra dersom du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du mener bryter med våre retningslinjer. Klubben tar alle varsler om kritikkverdige forhold på alvor. 

MittVarsel

Vi benytter den digitale løsningen MittVarsel til å behandle varslingssaker i klubben. MittVarsel er en portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. Systemet er kryptert, og det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen i MittVarsel.

I Snarøya Sportsklubb er det nestleder i hovedstyret, Ken Kristensen, som er administrator og mottaker av varsler. 

Du kan velge å varsle i eget navn, eller være anonym.

Trykk her for å varsle Logg inn i MittVarsel

Rådgivning om å varsle

Ta kontakt med klubben eller Norges Idrettsforbund ved spørsmål. 

Når du skal varsle er det viktig at du føler deg trygg og at du har den informasjonen du trenger. Dersom du har spørsmål vedr. prosessen kan du kontakte daglig leder Martin Nome på e-post martin@snaroen.no.

Om du ønsker veiledning fra noen utenfor klubben, finnes det rådgivere i idrettskretsen du kan snakke med. De kan ikke ta imot varsler om forhold internt i klubben, men gi veiledning og være en trygg støtte i prosessen.

Rådgivere Viken idrettskrets:

Kent Simonsen: kent.simonsen@idrettsforbundet.no | 472 35 565

Ole Martin Petersen: olemartin@idrettsforbundet.no | 976 66 502