Forsikring

Alle barn som er medlem av en klubb tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF), eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. 

Dette innebærer at alle barn til og med 12 år, som deltar i idrettsaktivitet i regi av SSK, er forsikret. I tillegg gjelder forsikringen for trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år.

Forsikringsbevis og vilkår

Melde skade

Dersom skade oppstår under en aktivitet i regi av SSK skal skaden meldes via et elektronisk skjema som du finner her.

Melde skade

 

All diagnostisering og behandling utover akuttbehandling skal bestilles av Idrettens Skadetelefon, uten dette bortfaller retten til erstatning.

 

Idrettens Skadetelefon:  02033

 

Vi ønsker ved arrangementet å fremme interessen for mosjon og idrett, stimulere deltagerne til fysisk aktivitet og trening på helårsbasis, og motivere de unge til deltagelse i aktiv idrett. Videre ønsker vi å presentere Fornebus unike naturområde som et flott område både for rekreasjon, bosetting og arbeidssted, og er enige om å ha en sterk bevissthet rundt det å ta vare på miljøet

 

Klubbforsikring

Alle utøvere over 12 år er dekket av SSKs egen klubbforsikring. Det forutsetter at medlemskap og deltageravgift  er betalt. Utøvere som er aktive i bandy, håndball og basketball betaler egen lisens til det respektive forbundet for å være dekket av forsikring ved oppstått skade under kamp. Lisensen for fotball betales av klubben direkte til NFF.