Selvaag-fondet

Hva er Selvaag-fondet?

Snarøya Sportsklubb har et overordnet mål om at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uansett økonomi. Vi har mottatt midler fra Haakon Selvaags stiftelse til å opprette et eget utstyrsfond, der medlemmer kan søke om midler til innkjøp av nødvendig utstyr.

Fondet dekker utstyr til medlemmer i alder 4 - 19 år, som har behov for økonomisk bistand for å kunne delta i idretten. Det stilles ingen krav til dokumentasjon, og ordningen er tillitsbasert. Søkere må oppgi en kort begrunnelse for hvorfor man ønsker støtte. Alle søknader og henvendelser rundt økonomi behandles konfidensielt av daglig leder.

Fritidsstipend

For å søke Fritidsstipend til å dekke kontigenter: Trykk her

Søknadsprosedyre 

For å søke om støtte fra Selvaag-fondet følger man stegene under. 

  1. Fyll ut søkndasskjema: Trykk her
  2. Hvis søknaden gokjennes mottar du en skriflig bekreftelse på e-post med innvilget beløp. Deretter utføres innkjøp av utstyr, før krav om refusjon sendes inn til klubben.
  3. Send inn refusjonsskjema for utbetaling av støtte, legg ved kvitteringer. Sendes på e-post til martin@snaroen.no. Beløpet overføres til konto innen få virkedager. Refusjonsskjema: Trykk her

Ordningen er refusjonsbasert, for å sikre at tildelte midler i sin helhet går til formålet.

Har du spørsmål?

Kontakt daglig leder Martin Nome på e-post martin@snaroen.no.

Alle skal med!

Hovedstyret i Snarøya Sportsklubb har vedtatt i klubbens overordnede strategi, at et hovedmål er å holde kostnaden for deltagelse så lav som mulig. Likevel er vi som klubb nødt til å ta betalt for våre tilbud. Samtidig er det krav om utstyr i alle våre grener, noe som kan være en stor tilleggskostnad for mange familier.

 

Under følger en oversikt over berettiget utstyr å søke støtte til, listen er ikke uttømmende.

 

Godkjent utstyr

  • Fotballsko/innesko
  • Skøyter
  • Hjelm, knebeskyttere og annet beskyttelsesutstyr
  • Treningsklær, shorts, strømper osv.
  • Lue, hansker osv.
  • Annet