Fritidsstipend

SSK er avhengig av at medlemmer betaler for å delta i våre aktiviteter. Noen familier har en anstrengt økonomi som gjør det utfordrende å dekke kontingenter, men for oss er det viktig at alle barn og unge har en fritidsaktivitet å gå til. Alle skal ha mulighet til å være med! Vi hjelper deg med å søke fritidsstipend.

Fritidsstipend er en støtteordning i Bærum kommune, og gjelder for alle barn og unge til og med videregående skole. I denne ordningen kan man søke om å få dekket medlemskap, deltageravgift og andre betalinger til klubben. Ordningen er tillitsbasert, og søknad utføres av daglig leder i SSK på vegne av den enkelte familie. 

Merk at det kun er mulig å få støtte til én idrett, stipendet dekker ikke kostnader til deltagelse i flere grener.

Hvis du ønsker å søke om støtte, eller har behov for mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Martin Nome. Ved søknad er det ingen krav til dokumentasjon, men en grunnleggende forutsetning for å søke er at barnet ønsker å delta i idretten, men er forhindret grunnet familiens inntekt.

Ved søknad må man oppgi følgende:

  • Hvilken avgift(er) man søker støtte til

  • Kort begrunnelse

  • Gi samtykke til at daglig leder kan sende inn søknad til kommunen

Kontakt daglig leder

Personvern

Vi understreker at det kun er daglig leder som har tilgang til søknader om fritidsstipend, og at forhold som gjelder privatøkonomi ikke blir delt med andre i klubben.

 

Utover å søke om Fritidsstipend, er det også mulig å be om betalingsutsettelse i Spond, eller dele opp avgifter i flere betalinger. Dette avtales direkte med daglig leder.