Klubbkultur

Snarøya Sportsklubb jobber for å skape en klubbkultur som skal gi et godt sportslig miljø for både barn og voksne på Snarøya og Fornebu.

Nærmiljøet vårt har stor grad av tilflytting og vi ønsker at Snarøya Sportsklubb skal være et naturlig treffpunkt og en inkluderende arena for alle.

Med denne informasjonen om "klubbkultur" vil vi formidle hvordan vi ønsker samspillet i klubben skal være. Dette legger føringer for hvordan vi skal opptre og utfylle våre oppgaver i klubben. Takk for at du bidrar til en god klubbkultur! Styret i Snarøya Sportsklubb.

Vårt Fokus

Snarøya sportsklubb

skal ha et godt og aktivt barne- og ungdomsmiljø

skal skape et godt klubbmiljø for aktive utøvere og frivillige, som gir tilhørighet med glede og sunne verdier

skal ha fokus på lagidretter

skal være en breddeklubb

skal ta vare på talentene og bistå i deres utvikling

skal gi frivillige en meningsfull rolle, hvor det er attraktivt, utviklende og moro med tillitsverv i klubben

skal jobbe strukturert mot klare mål - sportslig og sosialt

skal samarbeide med aktører i nærmiljøet

 

Vi trenger engasjerte foreldre

Klubben er bygget på frivillighet og foreldereinnsats. Vi jobber for et godt foreldre miljø, det skal være  gøy og heie på de grønne!

Samarbeide om å skape positive holdninger blant barn og voksne.

Oppmuntre til å delta, både i motgang og medgang.

Sørge for riktig og fornuftig utstyr.

Bidra til at barna kommer tidsnok tim kamp og trening.

Vise respekt for arbeidet klubben gjør og delta på dugnader, vakter og felles arrangementer

Bidra til å ivareta klubbens anlegg og utstyr.

Engasjer deg - ta verv!

Klubbens verdier

Klubben og laget - Respekt - Engasjement - Vennskap

Spillerne

Vi sarmarbeider og oppmuntrer hverandre.
Vi viser respekt, fair play og takker for kampen.

Trenerne

Vi lytter, korrigerer, roser, motiverer og samarbeider.

Foreldre

Vi oppmuntrer alle spillerne i motgang og medgang.
Vi blir kjent med andre foreldre.
Vi støtter lagleder og hjelper til.