Politiattest

Krav om politiattest i Snarøya Sportsklubb

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil ofte ha et ansvars- eller tillitsforhold og slik være omfattet av ordningen.

Søknadsprosedyre 

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende elektronisk søknad til politiet. Til søknaden skal det vedlegges en signert bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest.  

  1. Fyll ut bekreftelsesskjema: Trykk her
  2. Send skjemaet til daglig leder Martin Nome for signering: martin@snaroen.no
  3. Send inn søknad om attest, og vedlegg signert bekreftelse. For å søke: Trykk her

Etter en behandlingstid (1-2 uker) får du tilsendt attesten digitalt. Denne skal fremvises til daglig leder på Sportshytta eller ved å sende kopi på e-post.

Hvorfor kreves det politiattest?

Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

 

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen.