MittVarsel - et nytt varslingssystem

SSK har tatt i bruk en ny portal for å håndtere varsler i klubben.

Snarøya Sportsklubb skal være en trygg arena for alle medlemmer. Det er viktig at du sier ifra dersom du har opplevd eller vært vitne til hendelser, handlinger eller oppførsel som du mener bryter med våre retningslinjer.

 

Norges Idrettsforbund har lansert et digitalt system for å håndtere varsler, kalt MittVarsel. SSK har nå implentert denne portalen i våre rutiner, som er en sikker og trygg måte å sende inn og håntdere varsler på.

 

For informasjon om varsling og lenke til portalen: Trykk her

0
Feed

Skriv en kommentar