Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars

Til medlemmer i Snarøya Sportsklubb

6. februar 2024, Snarøya

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Snarøya Sportsklubb.

 

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars kl. 18:30 på Sportshytta i Snarøyveien 83.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 6. mars til e-post medlem@snaroen.no eller brev til Snarøya Sportsklubb, Postboks 44, 1335 Snarøya. Det ønskes at denne malen brukes: Trykk her

 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene onsdag 13. mars på vår hjemmeside.

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Snarøya Sportsklubb i minst én måned før årsmøtet, fylle minst 15 år i kalenderåret 2024, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Snarøya Sportsklubb. Dette innebærer at man må betalt medlemskontingent senest 20. februar for å ha stemmerett. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Vi opplyser om at man må ha gyldig medlemskap i eget navn, hvilket innebærer at foresatte ikke er valgbare eller har stemmerett på vegne av eget barns medlemskap.

 

For mer informasjon om årsmøtet samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Snarøya Sportsklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet kan daglig leder Martin Nome kontaktes på tlf. 924 23 409 eller e-post martin@snaroen.no.

 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,

Styret

0
Feed

Skriv en kommentar