kathrine@snaroen.no 2018-11-29 11:23:24

Snarøya Ungdoms Idrett

Prosjektet SUI(Snarøya Ungdoms Idrett) ble testet som en pilot fra våren 2017. Fra september 2017 har en gruppe fra 8.klasse og 9. klasse møttes 2 ganger i uken før skolestart. I samarbeid med skolen og "velsignelse" fra hovedstyret i SSK har en prosjektgruppe bestående av trener, 2 foreldre, 1 ildsjel og daglig leder fulgt opp og gjort endel endringer underveis. Skolerestauranten på Hundsund har levert smoothie til elevene etter endt økt. Vi har fått midler fra Snarøya vel og søker fortløpende andre steder for å kunne holde kostnadsnivået lavest mulig.

Høsten 2020 fortsetter vi og håper også at vi skal ha et tilbud for 10.klasse.