tittisnaroya 2014-10-05 14:04:00

Oppmannsoppgaver i håndballgruppa

Oppmenn i håndballgruppa har ansvar for følgende oppgaver:

Oversikt over spillerne på kullet
Oppmenn skal til enhver tid ha oversikt over alle spillerne på laget og ha oppdaterte lister med kontaktinformasjon på alle.  Nye spillere skal selv melde seg inn i klubben via SSK’s hjemmesider, og oppmenn er ansvarlig for at informasjon er korrekt lagt inn og korresponderer med laglistene.  

Medlemskontingent og deltakeravgift
Medlemskontingent til klubben(kr 500 standard/kr 1250 familie) skal betales i januar. Deltakeravgift til håndballgruppen skal betales i oktober/november og begge deler skal betales direkte via SSK’s hjemmesider. Deltakeravgiften varierer fra lag til lag (og fra sesong til sesong). Den skal dekke trener, leie av hall ved hjemmekamper, deltakelse i serie og cup (2 stk per sesong), drakter, trenerkurs, trenerlønn, dommerkostnader og sosiale kostnader (kr 50 pers spiller pr sesong).   

Det vil gå ut melding sentralt når betaling skal finne sted og oppmenn er ansvarlig for å sjekke at deltakeravgift blir betalt. I prinsippet kan man ikke være med på trening og kamp hvis man ikke har betalt deltakeravgift.

Lisens
Alle barn er forsikret opp til det året de fyller 13 år, deretter må spillerne selv betale lisens. Oppmann er ansvarlig for å følge opp at dette blir gjort.

Registrering av spillere på SSK’s hjemmesider
Ny info kommer her.

Registrering av spillere på Håndballforbundets hjemmesider:
Ny info kommer her.

Overgang
Dersom det kommer nye spillere fra annen klubb, må overgang meldes til håndballforbundet (MHF) region Øst. Her må man bruke Overgangsskjema som finnes på www.handball.no. Dersom det gjelder spillere under 13 år, bruker man forenklet skjema; Skjema for endring av klubbtilhørighet. Instruksjoner for utfylling fremgår på skjemaet.

Foreta påmeldinger
Hver oppmann må holde seg oppdatert mht påmeldingsfrist til serien, samt sjekke hva som finnes av relevante cuper som lagene kan være med på. Klubben dekker serie- og cupavgift, og hvert lag har en ramme på to cuper pr sesong. Av sosiale grunner er det fint om lagene kan samarbeide slik at man - om mulig - drar på de samme cupene.  Sjekk NHF’s hjemmesider for mer informasjon om aktuelle cuper.

Arrangering av hjemmekamper
Dette gjelder kun lag som er med i regionsserien, som oftest fra J9/G9 og oppover. Oppmann har hovedansvaret her, men kan delegere dette til en hjemmearrangementsansvarlig på sitt lag. Her vises til håndbok for hjemmekamper som alle oppmenn skal ha. Den skal også være publisert på hjemmesiden og det ligger en perm i Hundsundhallen. Det er viktig at oppmenn setter seg inn i rutiner og ansvarsoppgaver rundt hjemmearrangementer slik at dette fungerer når vi skal avvikle flere kamper i helgene.

Koordinere dugnadsarbeid
Klubbens aktivitet er basert på stor grad av frivillig innsats, og det er oppmannens oppgave å koordinere dette arbeidet blant foreldrene. Eks på dugnader er Rusken-aksjonen og Fornebuløpet i mai og intern kickoff-cup i august/sept. Det kan også komme andre ad-hoc oppgaver. Tips: Flere lag lager oversikt over ”Hvem gjør hva” slik at det fremkommer klart hvilke foreldre som gjør hva, og hvem som står for tur på neste oppgave. Det er viktig at foreldrene forstår at klubben er foreldredrevet og at alle må gjøre en innsats for å få ting til å fungere.

Terminlister og omberamming
Oppmenn skal sjekke foreløpige terminlister når disse blir publisert av NHF og foretar omberamminger innen fristen som er gitt. Oppmenn skal også påse at trenere og spillere har terminlister ved sesongstart.  Det kan forekomme endringer så oppmenn bør sjekke terminlisten med jevne mellomrom og/eller i forkant av kamper.

Terminlister publiseres to ganger i året: ca 15. juni med frist for omberamming frem til 1. august og ca 1.desember med frist frem til 15. desember (disse datoene er ikke faste og man må følge med på NHF’s hjemmesider for korrekte datoer.). Omberamminger utover fristen koster kr 500 pr kamp og belastes lagene direkte.

Det er ikke ønskelig at man omberammer for mange kamper fra helger til ukedager fordi klubben får vesentlig lavere billett- og kioskinntekter når det spilles enkeltkamper på hverdager.


Politiattester
Oppmenn må følge opp at det er gyldige politiattester for alle personer som er oppmenn og trenere - samt for alle øvrige frivillige som utfører oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.  Når det kommer nye trenere skal oppmennene sørge for at vedkommende følger prosedyren og får politiattest. Det er vedkommende trener selv som søker. Fremgangsmåte for søknad; se www.snaroen.no og velg ”Politiattest”.


Oppmenn sesong 2019-2020

 
J2007 Eirin Robinson +47 481 06 835 eirin.guldsten@gmail.com
J33 Elin Ransau +47 971 68 247 eoransau@yahoo.no
J2008 Ellen Undebakke +47 970 94 792 ellen.undebakke@hotmail.com
G2010 Janicke Fürst +47 936 53 338 janickefurst@gmail.com
G2009 Espen Sjøvoll +47 984 11 632 espen.sjovoll@gmail.com
J2010 Marte Andersen +47 901 22 796 marteandersen25@hotmail.com
J2011 Geir Andreas Wangsmo +47 414 02 059 wangsmo@hotmail.com
J2012 og G2012 Hanne Madsen +47 901 61 109 hamadsen@online.no
J2013 og G2013 Kent-Andre Nøklebye +47 951 02 828 k@nklb.no
J2002 Ida Hadler-Olsen +47 952 23 144 idahadlerolsen@yahoo.no
J2005 Nina Tinholt +47 934 25 293 ninatinholt@gmail.com
J2009 Ola Scheire +47 936 02 023 ola.scheire@hotmail.com
Herrer      
G2005 Arne Kristian Dahl +47 416 77 726 arne.dahl@juul.no
J2006 Thomas Kruse +47 902 54 402 krusesfoto@gmail.com
J2004 Titti Dahl-Pedersen +47 910 06 064 tdahlped@online.no

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123