Lagets organisering

Lagets organisering i barnefotballen

 

I barnefotballen i Snarøya SK trener man sammen i årskullene. Hvert kull vil ha en av klubbens ansatte trenere som årgangsansvarlig. Den årgangsansvarlige vil ha det overordnede sportslig ansvaret. Dette inkluderer planlegging og gjennomføring av treninger, inndeling i serie- og cuplag, beslutninger om hospitering med mer.

Sportslig tilbud i barnefotballen ser i 2018 slik ut for både gutter og jenter:

 

Alder

Antall treninger sommerstid

Antall treninger vinterstid

Cuper og seriespill

Trener-apparat

Telenor Xtra

5 år

1 – 60 min

 

 

Årgangsansvarlig + foreldretrenere

 

6 år

1 – 60 min

1 – 60 min

Supersøndag

Årgangsansvarlig + foreldretrenere

1 trening sommer

7 år

1 – 60 min

1 – 60 min

Seriespill + cuper

Årgangsansvarlig + foreldretrenere

2 trening*

8 år

2 – 60 min

1 – 60 min

Seriespill + cuper + Akademiliga

Årgangsansvarlig (Trener) + foreldretrenere

3 trening*

9 år

2 – 60 min

1 – 60 min

Seriespill + cuper + Akademiliga

Årgangsansvarlig (Trener) + foreldretrenere

3 trening*

10 år

2 – 90 min

1 – 60 min

Seriespill + cuper + Akademiliga

Årgangsansvarlig (Trener) + foreldretrenere

3 trening*

11 år

2 – 90 min

1 – 60 min

Seriespill + cuper + Akademiliga

Årgangsansvarlig (Trener) + foreldretrenere

3 trening*

12 år

3 – 90 min

2 – 60 min

Seriespill + cuper + Akademiserie

2 Årgangsansvarlige (Trenere) + foreldretrenere

3 trening*

*På jentesiden er det foreløpig kun tilbud om 1 ren jenteøkt og eventuelt 1 økt med gutta pga manglende etterspørsel.

 

Årgangsansvarlig sine oppgaver

Alder

Trening

Seriespill, akademiliga, cuper

Hospitering

5 år

Lede treningene i oppstartsfasen. Planlegge økter og følge opp foreldretrenerne etter oppstart. Innom 1 gang i måneden for å følge opp.

N/A

N/A

6 år

Lede de første treningene etter oppstart på nyåret. Planlegge økter og følge opp foreldretrenerne etter oppstart. Innom 1 gang i måneden for å følge opp.

Bidra til planlegging av supersøndager og dele inn i lagene.

N/A

7 år

Lede de første treningene etter oppstart på nyåret. Planlegge økter og følge opp foreldretrenerne etter oppstart. Innom 1 gang i måneden for å følge opp.

Ta ut kamptropper til seriespill og cuper.

N/A

8 år

Lede minst en trening i uken. Planlegge begge økter og følge opp foreldretrenerne.

Ta ut kamptropper til seriespill og cuper, komme med innspill til nivåinndeling og lagsammensetning til Akademiligaen.

N/A

9 år

Lede minst en trening i uken. Planlegge begge økter og følge opp foreldretrenerne.

Ta ut kamptropper til seriespill og cuper, komme med innspill til nivåinndeling og lagsammensetning til Akademiligaen.

Nominere kandidater for hospitering til Sportsjef barnefotball eller Sportsjef jentefotball.

10 år

Lede minst en trening i uken. Planlegge begge økter og følge opp foreldretrenerne.

Ta ut kamptropper til seriespill og cuper, komme med innspill til nivåinndeling og lagsammensetning til Akademiligaen.

Nominere kandidater for hospitering til Sportsjef barnefotball eller Sportsjef jentefotball.

11 år

Lede og planlegge alle øktene. Følge opp foreldretrenerne.

Ta ut kamptropper til seriespill og cuper, komme med innspill til nivåinndeling og lagsammensetning til Akademiligaen.

Nominere kandidater for hospitering til Sportsjef barnefotball eller Sportsjef jentefotball.

12 år

Lede og planlegge alle øktene. Følge opp foreldretrenerne.

Ta ut kamptropper til seriespill og cuper. Dele inn i tropper til Akademiserien og lede disse lagene i kamp.

Nominere kandidater for hospitering til Sportsjef barnefotball eller Sportsjef jentefotball.

 

Lagleder sine oppgaver

Alder

Administrative oppgaver

Organisatoriske oppgaver

Kommunikasjons oppgaver

Andre oppgaver

5 år

Produsere og løpende oppdatere laglisten.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

6 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge supersøndager.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

7 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

8 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

9 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

10 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

11 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

12 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

Sette opp trenerrotasjon for foreldretrenere.

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

 

Foreldretrenere sine oppgaver

Foreldretrenerne er en ressurs vi er helt avhengige av for å kunne opprettholde et tilbud i barnefotballen. Foreldretrener sine oppgaver i klubben er først og fremst:

-          Bistå årgangsansvarlig med gjennomføring av trening.

-          Lede treninger hvor årgangsansvarlig ikke er med.

-          Ansvar for at utstyr er klart før trening og ryddes inn igjen etter trening.

-          Holde tett dialog med årgangsansvarlig ift utviklingen til spillere, utfordringer i gruppen med mer.

 

Kampleder sine oppgaver

Kampleder i barnefotballen vil ofte også være foreldretrener, men ikke alltid. Vi velger derfor å dele dette i to forskjellige roller. Dette er i likhet med foreldretreneren en rolle hvor vi er helt avhengige av foreldreengasjement. Vi anser kampen som en meget viktig læringsarena hvor spillerne skal få mulighet til å teste ut det de har trent på og hvor de skal føle både mestring og utfordringer. For å få til dette er vi avhengige av kampledere som setter utvikling høyere enn resultater.

En kampleders viktigste oppgaver er:

-          Sette opp laget og styre innbytter.

-          Coaching gjennom kampen og skape et klima der spillerne oppmuntres til å jobbe hardt, der det er lov å feile og hvor fairplay er i fokus. Husk: Det er spillerne som skal foreta valgene på banen. Det betyr at vi heller skisserer andre løsninger i etterkant enn å styre valget i form av kommentarer som «skyt», «takle» og «sentre».

-          På hjemmekamper er kampleder ansvarlig for at banen blir satt opp og at motstanderlaget ønskes velkommen.

-           

Cupansvarlig

En cupansvarlig i barnefotballen skal i samarbeid med årgangsansvarlig og lagleder planlegge og løse administrative oppgaver forbundet med cupdeltagelse. Dette går i hovedsak på oppgaver som å:

-          Kommunikasjon med foreldre med informasjon om påmelding, betalinger, transport ol.

-          Sørge for påmelding og betaling til arrangør.

-          Planlegge eventuelle overnatting og transport til og fra.

-          Løse løpende problemer/utfordringer under gjennomføringen av cupen.

Foreldrerollen

Vi ønsker i størst mulig grad aktive foreldre i Snarøya fotball fordi vi vet at spillere med aktive foreldre trener mer og spiller fotball lengre. I tillegg vil en engasjert foreldregruppe gjøre jobben lettere for både årgangsansvarlige og foreldre som tar på seg forskjellige roller.

Foreldre i Snarøya skal oppmuntre sitt/sine barn til maksimal innsats på kamp og trening og ha fokus på utvikling og mestring (spør om spilleren har hatt det gøy på kampen framfor resultat). Vi ønsker foreldre som stiller opp på kamper når de kan og heier på hele laget.

Vi ønsker foreldre som støtter opp om klubben og laget ved å vektlegge fairplay, oppmuntrer til innsats, respektere at det er kampleder sin oppgave å coache spillerne samt viser respekt til dommeren og motstanderne. Hvis man er uenig med måten noe løses på eller har forslag til andre måter å løse noe på er dette noe vi selvfølgelig tar en prat om, men det er best for alle om det løses på en skikkelig måte og ikke foran spillerne.

 

Fairplay.jpg

 

Lagets organisering i ungdomsfotballen

I ungdomsfotballen har vi valgt å gå vekk fra den klassiske årgangsorganisering hvor kullene trener isolert hver for seg til en organisering hvor vi har tre hovedgrupper i form av en U14 gruppe (13 og 14 år gamle), U16 (15 og 16 år gamle og U19 (17, 18 og 19 år gamle). Tankene bak dette er at

-          Større treningsgrupper gir mulighet for mer variert trening (i form av øvelser, spillvarianter, med- og motspillere i kamp og øvelse) og man er mindre sårbare for forfall. Dette øker kvaliteten og sørger for mer morsomme treninger.

-          Ved å samle to kull får man grupper hvor flere deler de samme ambisjonene. Når alle i en spillegruppe deler samme ambisjon (enten det er det sosiale eller at man drømmer om å bli fotballproff) får man bedre treninger for den gruppen.

-          Det knytter sosiale bånd på tvers av alder og bygger fellesskapsfølelse i klubben.

-          De eldste spillerne lærer seg å ta ansvar, stå frem og være forbilder for yngre spillere. For de yngre spillerne har de hele tiden noe å strekke seg etter.

-          Det gir god sportslig gevinst.

Videre deles disse hovedgruppene i to igjen, hvor du har en satsningsgruppe (U14-1, U16-1 og U19-1) og en breddegruppe (U14-2, U16-2 og U19-2) .

For mer informasjon om ungdomsfotballen trykk her 

 

Lagleder sine oppgaver

Alder

Administrative oppgaver

Organisatoriske oppgaver

Kommunikasjons oppgaver

Andre oppgaver

UTG1

Produsere og løpende oppdatere laglisten.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

UTG2

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge supersøndager.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

UTG3

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

U16år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

U19 år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

MSA år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

MSB år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

DSA år

Løpende oppdatere laglisten.

Dele ut og samle inn drakter.

Melde på lag på cuper.

Informere foreldre om laguttak og kamper.

 

Videreformidle informasjon fra klubb til foreldre. Videreformidle innspill fra foreldre til klubb.

Planlegge avslutninger.

Planlegge eventuelle sosiale samlinger.

Planlegge cupdeltagelser.

 

 

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123