Rekrutteringsplan Snarøya SK

 

Hvem skal klubben rekruttere

Klubben har tre primære rekrutteringsarenaer. Dette er gutter og jenter som er:

1.       Eksisterende og fremtidige elever på Snarøya skole

2.       Eksisterende og fremtidige elever på Storøya skole

3.       Frem 31 spillere som er ferdig med barnefotballen (Lysaker skole)

4.       Fra 2021 vil også Oksenøya skole være en primær rekrutteringsarena

Når skal klubben rekruttere spillere

Snarøya SK ønsker å få spillerne inn i fotballen tidlig. Det året et kull fyller 5 år skal det startes opp et fotballtilbud fra klubben. For spillere som spiller i Frem 31 skal de etter endt kampsesong året de fyller 12 år få tilbud om å begynne å trene med Snarøya SK.

Rekruttering til eksisterende kull

Rekruttering til eksisterende kull vil primært skje ved at spiller selv tar kontakt for å komme på prøvespill. Alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å prøve seg og alle som ønsker skal i utgangspunktet få lov til å spille i Snarøya.

Spillere som ikke har spilt fotball i annen klubb tidligere skal kunne starte opp fortløpende.

Spillere som kommer fra annen klubb skal helst fullføre sesongen i sin eksisterende klubb før overgangen, men unntak kan gjøres hvis det ikke vil gå utover det sportslige tilbudet til andre spillere i klubben han eller hun kommer fra.

Ansvar for rekruttering

Det er fire ansatte trenere som har ansvaret for gjennomføringen av rekrutteringen.

Sportslig leder har det overordnede ansvaret for all rekruttering samt hovedansvaret for rekruttering til A-laget.

Sportssjef barnefotballen har det overordnede ansvaret for rekruttering av gutter og jenter i alderen 5 til 12 år.

Sportssjef ungdom har det overordnede ansvaret for rekruttering av gutter og jenter i alderen 13 til 19 år.

Sportssjef jenter har et særskilt ansvar for rekruttering av jenter i alle aldere og gjør dette i samarbeid med enten Sportssjef barnefotball eller Sportssjef ungdom.

Utover dette vil rekruttering skje i samarbeid med andre roller i klubben.

1.       Rekruttering av nye guttekull er det sportssjef barnefotballen og årgangsansvarlig for kullet som gjennomfører

2.       Rekruttering av nye jentekull er det sportssjef jenter og årgangsansvarlig for kullet som gjennomfører

3.       Rekruttering av Frem 31 spillere er det sportssjef ungdom og hovedtrener U14 som gjennomfører

4.       Rekruttering av nye spillere til eksisterende kull skjer i samarbeid mellom lagleder for kullet og årgangsansvarlig for barn og mellom lagleder og hovedtrener for ungdom

Gjennomføring av rekruttering

For nye kull vil rekrutteringen foregå på en av to måter:

Alternativ 1:

1.       I løpet av måneden mars-april vil det bli sendt ut innkalling til foreldremøte for alle med barn som fyller 5 år. Dette skjer via eposter til alle barnehager i rekrutteringsområdet samt ved å informere iniativtakere som selv tar kontakt med klubben.

2.       Etter gjennomført foreldremøte vil det bli sendt ut informasjon om første trening som avholdes i mai måned. Gjennomføringen av denne er det årgangsansvarlig som har ansvaret for.

3.       På vårparten vil det være åpne treninger som er uforpliktende. De som ønsker å fortsette på høsten må melde seg inn i klubben.

Alternativ 2:

1.       Spillerne får en innføring i fotball via klubbens Allidrettstilbud som går året rundt i 16 ukers sykluser mellom bandy-fotball-håndball.

2.       Spillerne får tilbud om å delta på lagstreningene etter at Allidretten er ferdig.

For rekruttering til eksisterende kull vil dette foregå primært ved at spillere/foreldre selv tar kontakt med klubben. Dette skjer primært ved at en venn/venninne vil oppfordre til å prøve noen ganger.

Når det gjelder rekruttering av spillere fra Frem 31 vil de i løpet av høsten det året de fyller 12 år få en innkalling til foreldremøte. Etter endt foreldremøte vil alle spillere få tilbudet om å melde overgang til Snarøya fra og med uken etter siste seriekamp.

Utover dette står de ansvarlige fritt til å planlegge og gjennomføre andre alternative rekrutteringstiltak slik som (men ikke begrenset til)

-          Åpne treninger

-          Venneturnering

-          Tilbud om prøvespill til spesifikke spillere (ungdom)

-          Tilbud om prøvespill til spillere lag som går i oppløsning

-          Jentedag

 

Prøvespill

Spillere som ønsker å prøvespille i Snarøya SK kan ta kontakt med sportssjef barnefotball: ejdin@snaroen.no, eller sportssjef ungdom: timo@snaoren.no. Lengden på prøvespillet avtales nærmere med lagets årgangsansvarlig. Dersom spilleren tilhører en annen klubb må det foreligge en skriftlig godkjenning fra klubbens sportslige leder for at prøvespill kan gjennomføres. Det er kostnadsfritt å prøvespille i Snarøya SK.

Rekruttering av grupper med særskilte behov

Klubben har en målsetning om å være åpne for alle og at alle som ønsker det skal kunne ha et tilbud i Snarøya SK. Per nå er ikke etterspørselen slik at det vil være naturlig å starte egne lag for grupper med særskilte behov (slik som innvandrere/asylsøkere som akkurat har kommet til landet eller personer med funksjonsnedsettelse). Ansvaret for å tilrettelegge for at disse gruppene skal kunne delta på aktiviteter faller derfor på de ansvarlige for rekrutteringen.

Det er viktig for klubben at fotballen er for alle. Dersom en skulle ha utfordringer med å betale fotballens deltageravgift finnes det støtteordninger i klubben. For svar på spørsmål og hjelp rundt dette tar dere kontakt med daglig leder martin@snaroen.no

Rollebeskrivelser og krav tilknyttet rekrutteringsarbeidet

Rolle

Arbeidsoppgaver ifm rekruttering

Kompetansekrav

Sportslig leder

-          Overordnet ansvar for all rekruttering

-          Hovedansvar for rekruttering til A-lagene

-          Ansvarlig for rekruttering av hovedtrenere og årgangsansvarlige

-          Ansatt trener i klubben med kompetansekravene beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Sportssjef ungdomsfotball

-          Overordnet ansvar for all rekruttering 13-19 år

-          Oppfølgning av hovedtrenerne og det administrative arbeidet rundt en overgang

-          Ansatt trener i klubben med kompetansekravene beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Sportssjef barnefotball

-          Overordnet ansvar for all rekruttering 5 til 12 år

-          Oppfølgning av årgangsansvarlige og det administrative arbeidet rundt en overgang

-          Gjennomføring av rekruttering til nye kull i samarbeid med årgangsansvarlig

-          Ansatt trener i klubben med kompetansekravene beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Sportssjef jenter

-          Overordnet ansvar for all rekruttering av jenter

-          Oppfølgning av hovedtrenere og årgangsansvarlige samt det administrative arbeidet rundt en overgang

-          Ansvarlig for gjennomføring av særskilte tiltak rettet mot jenter

-          Ansatt trener i klubben med kompetansekravene beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Hovedtrener (ungdomsfotballen)

-          Praktisk gjennomføring av rekruttering av nye spillere og plassering av disse i passende ferdighetsnivå (f.eks U14-1 eller U14-2)

-          Minimum UEFA B lisens eller tilsvarende

Årgangsansvarlig (barnefotballen)

-          Praktisk gjennomføring av rekruttering av nye spillere

-          Minimum UEFA C lisens eller tilsvarende

Lagleder

-          Administrative oppgaver tilknyttet innmelding av nye spillere. Slik som å oppdatere laglister, informere om sportslige og sosiale planer mm.

-          Skal delta årlig på informasjons-/opplæringskurs i regi av klubben.

 

Første møte med fotballen

For nye kull er det årgangsansvarlig som gjennomfører alle treninger i minimum den første måneden i samarbeid med foreldretrenere. Øktene skal gjennomføres i tråd med Snarøya SK sitt spillestilprinsipper (nivå 0). Årgangsansvarlig skal også rekruttere foreldretrenere og sørge for grunnleggende opplæring av disse. Etter den første måneden vil det være foreldrestyrte treninger hvor den årgangsansvarlige har ansvaret for å utarbeide treningsplaner og følge opp og veilede foreldretrenerne.

For nye guttekull vil Sportssjef barnefotball bistå årgangansvarlig i dette arbeidet og kontrollere at arbeidet gjøres i tråd med klubbens styringsdokumenter. For nye jentekull er det Sportssjef jenter som har dette ansvaret.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123