Informasjon om Joymo

JOYMO og videoopptak i breddeidretten

Hva er Joymo? JOYMO AS er et selskap som jobber med å tilrettelegge for videoopptak i breddeidretten. Vi leverervideoopptaksutstyr og en tilhørende applikasjon som gjør det mulig for idrettsforeninger/lag å foreta videoopptak av treninger, konkurranser og kamper og deretter tillate trenerne, spillerne, familier og individer analysere og se opptakene.

Hvem er det som filmer? JOYMO tilbyr video opptaksutstyr og en software applikasjonen til foreninger og klubber. Klubben kjøper en lisens som gir klubben/laget rettigheter til å livestreame kamper og tjene penger på dette. Lagene i foreningene og klubbene kan også kjøpe et abonnement for å få tilgang til applikasjonen og bruke opptaksutstyret til video opptak og analyse. Hvert lag styrer selv når utstyret skal brukes. Det er typisk treneren på laget som vil ha ansvaret for applikasjonen og lagets video opptak.

Bruk av video til opptak generelt, og i barneidrett spesielt, er regulert. JOYMO har utviklet systemer og rutiner som tilfredsstiller de strengeste krav til godkjente løsninger. JOYMO kontrollerer ikke hvordan utstyret blir brukt til daglig, derfor er et godt samarbeid med foreningene og klubbene som bruker utstyret avgjørende for at løsningen brukes på en fornuftig og lovlig måte.

Hvorfor filmes det? Det er flere grunner til at en forening eller en klubb ønsker å gjøre videoopptak. Det kan eksempelvis være:

 • Tilgang for de som ikke kan være fysisk tilstede: JOYMO tilbyr en løsning for streaming som gjør det mulig for personer som ikke kan være fysisk tilstede, å oppleve kamper, konkurranser og lignende. Lagene velger selv om de vil ha denne funksjonen, og kun de som er invitert, vil ha anledning til å se opptakene. 

• Mer effektiv spillerutvikling: Både for trenerne og spillerne selv blir det enklere å se hva hver enkelt er flinke på og hva man kan bli bedre på dersom man kan se det på opptak. Med opptak blir det også lettere å se progresjonen over tid. 

• Enklere og mer oversiktlig filming: Joymo tilrettelegger for enkel og brukervennlige løsninger for opptak med god kvalitet. JOYMO tilbyr også nyttige funksjoner for administrering og deling av opptakene gjennom applikasjonen. 

 • Skadeforebyggelse: Trenere, spillere og profesjonelle som fysioterapeuter kan gå gjennom opptakene og få et godt bilde på hva som kan gjøres annerledes for å forebygge eller unngå skader. 

• Hyggelige idrettsminner: Videoopptakene gjør det lett for spillere og andre utøvere til å se på gamle videoer av seg selv og av laget om man vil. 

  

Prinsipper for bruk av Joymo sin applikasjon

Følgende prinsipper gjelder for alle som skal bruke JOYMO sitt utstyr og applikasjon: 

 - Dersom videoene skal brukes av andre enn treneren på laget, eller på noen måte distribueres til andre enn treneren, må samtykke innhentes fra samtlige spillere. Det gjelder også motstanderlag i kamper.  - Ingen videoer skal distribueres utenom trener applikasjonen dersom ikke samtlige spillere har gitt samtykke til filming. 

Hva skjer med opptakene?
Administratoren for hvert lag, typisk treneren, styrer når det skal gjøres opptak gjennom applikasjonen. Det er administratoren som planlegger og skjemalegger kamper (livestreaming) i applikasjonen i forkant. JOYMOs system vil automatisk starte opptak av kampen(e) iht. planen og tidskjemaet. Når kampen er ferdig, så lagres ikke kampen så vidt ikke klubben/laget har kjøpt en analyselisens. Ved bruk av analyselisensen og opptaksmulighetene i den, vil klubben/laget kunne gjøre opptak av kampen, laste den opp og se den i etterkant. 

For analyse av kamper og treninger - Opptaksutstyret slås på/av av treneren.  Når opptaket er avsluttet, kan treneren laste videoen opp i applikasjonen dersom han har innhentet samtykke fra alle involverte. Hvert lag har et lukket forum i applikasjonen, og administratoren styrer hvem som får tilgang til opptakene. Administratoren kan også slette opptakene ved behov.  Opptakene slettes automatisk etter 90 dager.

Jeg ønsker at et opptak av meg blir slettet – hva gjør jeg? Det er flere måter å få slettet et opptak av deg.

 • Du kan kontakte personen som er administratoren for applikasjonen for ditt lag, typisk treneren din. 

• Du kan henvende deg til din forening eller klubb.

Jeg vil se opptak som er gjort av meg. Du som spiller/utøver kan få tilgang til opptak av deg på flere måter.

 • Dersom du har en bruker i JOYMO-applikasjonen (laget har betalt for en analyselisens), kan du se opptaket gjennom applikasjonen dersom videoen er lastet opp der. (NB! Krever samtykke fra alle spillere)
• Du kan kontakte personen som er administratoren for applikasjonen for ditt lag, typisk treneren din og se kampen på hans applikasjon. 

• Du kan henvende deg til din forening eller klubb.

 

Jeg er forelder – hvordan påvirker dette meg? JOYMO er opptatt av at foreldre skal føle seg trygge på hva som skjer i forbindelse med videoopptakene. Joymo samarbeider med foreningene og klubbene for å sørge for at foreldre og foresatte får informasjon om videoopptakene og at det innhentes samtykker direkte fra foreldrene når det er nødvendig. 

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til videoopptakene, kan du kontakte den aktuelle foreningen eller klubben. 

Jeg er på motstanderlaget og ser at det er kameraer der jeg skal spille kamp? JOYMO oppfordrer foreningene og klubbene til å ha gode rutiner med å varsle motstanderlag om filming og innhente samtykker dersom det er aktuelt å videre distribuere videoene eller streame live.   Selv om vi vurderer det slik at samtykke ikke er nødvendig dersom videoene kun brukes av treneren til instruksjon og kampanalyse, ber vi våre lag og klubber om ikke å filme dersom en eller flere på motstanderlaget ber om det. 

Jeg sitter i publikum – blir jeg filmet?  JOYMO oppfordrer foreningene og klubbene som kjøper våre produkter til å begrense filmingen av andre enn utøverne så langt det er praktisk mulig. Fokuset for opptakene vil være utøverne, men i noen tilfeller vil publikum kunne være synlig i bakgrunnen.

Vi oppfordrer også foreningene og klubbene til å markere tydelig at det filmes.

Dersom du er usikker på hva som filmes, kan du ta kontakt med den aktuelle foreningen eller klubben. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med JOYMO? Du kan kontakte oss via epost support@joymo.no, telefonnummer 21937676, eller via våre nettsider www.joymo.no

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket

Kalender

September
MTOTFLS
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123