persnaroya33 2016-02-04 15:31:58

Refusjon

Har du hatt utlegg for klubben som du ønsker å få refundert kan du fylle ut skjemaet på linken under. 

Dette skannes og sendes inn sammen med bilagene  som en fil til bandy@snaroen.no

 

Kopi av refusjonsskjema: 

Skjema for refusjon av kostnader