LØKKA

Endelig klar for innrykk!

2019-12-05
kathrine@snaroen.no

 

LØKKA er nå åpnet.

Dette er is området(ca 600 m2) på enden av den store banen på Hundsund som er forbeholdt publikum.

Det vil ikke være organisert aktivitet av noe slag på dette arealet slik at ingen vil oppleve å måtte returnere uten å få prøve skøytene.

Årsaken til at vi fikk realisert dette prosjektet var en ildsjel, massiv påvirkning av politikerne, hjelp av Bærum Idrettsråd

og 1 million fra prosjektet PLUG & SKATE https://www.godeidrettsanlegg.no/aktuelt/10-mill-kroner-til-plug-skate-kunstfrosne-isl%C3%B8kker

 

Vi har skøyter til utån, gratis i skoletiden og mot en liten leie på kveld/helg. Dette har vi fått til via et hygglig samarbeid med Fornebu Gjenbruk.

 

Nytt av sesongen er at vi har tatt i bruk en elektrisk isbil som gjør at banemannskap, fotballtrenere

og naboer slipper støyen vi hadde med den diesel-drevne maskinen.

 

VÆR VELKOMMEN!