Publikumstid på Snarøyabanen - STENGT

Ingen publikumstid på Snarøyabanen inntil videre.

Grunnet pågående pandemi vil dessverre Snarøyabanen være stengt for

publikumstid inntil videre. Dette innebærer all form for uorganisert bruk.

Per nå er banen kun åpen for organisert idrett for barn og unge under 20 år.

Vurderinger gjøres fortløpende.

 Endringer kan forekomme.