Publikumstid isbanen

Grunnet covid-19 er hovedbanen stengt for uorganisert bruk. Løkka kan benyttes etter gjeldende smittevernregler.

2020-11-25
SSK

Isbanen på Snarøya er til vår store glede veldig populær blant barn, unge og voksne i nærområdet vårt. Av denne grunn har klubben forsøkt å legge til rette for så mye aktivitet som mulig den siste tid, også for publikum. Dessverre opplever vi at i de tider banen er tilgengelig for uorganisert bruk så er det svært mange mennesker som kommer til Snarøya, både fra nærmiljøet men også langveis fra. Dette medfører at smittevernregler ikke overholdes og vi har ikke kontroll på antall mennesker som bruker banen. Vi ser også at det kommer uorganiserte grupperinger for å spille hockey, noe som utsetter andre brukere for fare. 

SSK har derfor besluttet at isen ikke er tilgjengelig for uorganisert bruk inntil videre da vi opplever at dette ikke lenger. Løkka kan benyttes, gitt at alle brukere registrerer seg via QR-kode som finnes på skilt ved banen. Det er ikke tillatt å bruke køller eller mål på løkka.

Her følger gjeldende retningslinjer for uorganisert bruk av isbanene på Hundsund:

  • Hovedbanen er stengt for uorganisert aktivitet.
  • Det er ikke tillatt å være på isen under preparering - når ismaskinen er på isen skal ingen være på banen. 
  • Løkka kan brukes når isen er god nok.
    • Alle skal registrere seg via QR-kode.
    • Alle skal bruke hjelm.
    • Det er ikke tillatt å bruke køller og mål på løkka.

Dette er naturligvis ikke en situasjon vi foretrekker, men vi ser oss nødt til å ta noen grep i denne vanskelige tiden. Vi oppfordrer veldig sterkt at retningslinjer respekteres, så gleder vi oss til å kunne åpne isen for alle så snart som mulig - situasjonen vurderes fortløpende.

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket