SUI (Snarøya Ungdoms Idrett) våren 2020 for 8., 9. og 10. klassinger

Det er nå åpnet for påmelding våren 2020.

Allsidig trening før skoletid 2 ganger i uken.

2019-05-22
kathrine@snaroen.no

Påmelding våren 2020; oppstart mandag 6. januar frem til slutten av mai

 https://www.snaroen.no/event/98

Barna møter i Hundsundhallen ferdig skiftet til kl 07:15 hvis ingen annen beskjed blir gitt,

etter påmelding bruker vi Spond for utfyllende informasjon.

 

Vi er oppmerksom på at prisen kan oppleves som høy men dette er et tilbud hvor vi ikke får særlig støtte fra kommune/NIF.

Det er muig å søke et fritidsstipend som dekker kursdeltagelsen.

Aktiviteter

24.09.2020
SUI høsten 2020

07:15 - 08:15

Hundsund Idrettsanlegg